Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku zgodny jest z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. , o charakterystyce energetycznej budynków.

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

  1. Zbywanego na podstawie umowy sprzedaży,
  2. Zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  3. Wynajmowanego

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat od dnia jego sporządzenia, a traci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano – instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.